Nov
16
Tue
Devon Dwyer’s Birthday
Nov 16 all-day
Nov
18
Thu
Laura Barnes’ Birthday
Nov 18 all-day
Dec
13
Mon
Mandy Sauter’s Birthday
Dec 13 all-day
Dec
22
Wed
Christine Iannotti’s Birthday
Dec 22 all-day
Dec
23
Thu
Diann McDonough’s Birthday
Dec 23 all-day
Jan
1
Sat
Donna Mulvey’s Birthday
Jan 1 all-day
Jan
2
Sun
Susan Hutchinson’s Birthday
Jan 2 all-day
Jan
7
Fri
Lynette Marraffa’s Birthday
Jan 7 all-day
Jan
9
Sun
Sherry Batchelor’s Birthday
Jan 9 all-day
Terri Larrivee-Schulte’s Birthday
Jan 9 all-day